Agenda

Plan konferencji

18:00-18:04 Powitanie, prezentacja formuły konferencji oraz sylwetek prelegentów

18:05-18:22 Wykład wprowadzający

Internet of Things – ujęcie panoramiczne (pdf)
Adrian Kapczyński

18:22-18:56

IoT  – narzędzie do inwigilacji i zagrożenia dla prywatności (pdf)
Janusz Żmudziński (ODS)

Internet of Things – dotychczasowe oraz przyszłościowe zastosowania (pdf)
Piotr Biela, Adrian Kapczyński (OGS)

18:56-19:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji K7